הזמנת תיק בנין

נוהל הזמנת תיקים ממחלקת ההנדסה


עקב העברת ארכיב תיקי הבניה של מחלקת הנדסה מחוץ למשרדי המועצה יש להזמין תיק בנין לפני בואכם לקבל שרות באגף ובנוסף יש לתאם פגישה מראש עם יוסי שלוש.

ימי קבלת קהל בימים ראשון בין השעות 8:30 - 12:00, 16:00 - 18:00,
בימי שלישי בין השעות 8:30 - 12:00 לפי תאום מראש לקבלנים בלבד.
בימי חמישי בין השעות 8:30 - 12:00

לצורך תאום פגישה יש להתקשר למחלקת הנדסה 02-9939365.

לצורך ההזמנה אנא העבירו בקשה עם הפרטים האלו לפקס: 02-9932354 או למייל: tbnya@efrat.muni.il

  • שם המבקש וזיקתו לתיק
  • שם הבעלים
  • כתובת הנכס

במידה והנכס לא של המבקש יש לצרף ייפוי כח מבעלי התיק.

טופס הזמנת תיק בנין