נוהל וטופס הזמנת תיקים ממחלקת ההנדסהעקב העברת ארכיב תיקי הבניה של מחלקת הנדסה מחוץ למשרדי המועצה יש להזמין תיק בניה לפני בואכם לקבל שרות במחלקה ובנוסף יש לתאם פגישה מראש עם יוסי שלוש