אנשי קשר
שם העובד תפקיד  טלפון דוא"ל
משה בן אלישע מהנדס המועצה 02-9939361 debiok@efrat.muni.il
יוסי שלוש אחראי רישוי ופיקוח 02-9939363 yosis@efrat.muni.il
דבי עוקשי מזכירת המחלקה 02-9939360 debiok@efrat.muni.il
עפרה גפן רכזת ועדות 02-9939362 ofra@efrat.muni.il
ברק ורטהיימר GIS 02-9939364 gis@efrat.muni.il
אורית שמעון מזכירת ועדה מקומית 02-9939365 tbnya@efrat.muni.il
אחיקם חובב פקח בניה 02-9939366 pakahb@efrat.muni.il
פקס 02-9932354