נוהל וטופס הזמנת תיקים ממחלקת ההנדסה

עקב העברת ארכיב תיקי הבניה של מחלקת הנדסה מחוץ למשרדי המועצה יש להזמין תיק בניה לפני בואכם לקבל שרות במחלקה ובנוסף יש לתאם פגישה מראש עם יוסי שלוש.
ימי קבלת קהל בימים א' ו-ה' בין השעות 8:30-12:00, לצורך תאום פגישה יש להתקשר למחלקת הנדסה 02-9939360.
לצורך ההזמנה אנא העבירו בקשה עם הפרטים האלו לפקס 02-9932354:
שם המבקש וזיקתו לתיק
שם הבעלים
כתובת הנכס
במידה והנכס לא של המבקש יש לצרף ייפוי כח מבעלי התיק.

טופס הזמנת תיק בניה