קבלת קהל ומידע לציבור
קבלת קהל כללית
ימים א' - ה' בין השעות 8:00-15:00

אדריכל משה בן אלישע מנהל מחלקת הנדסה -  קבלת קהל לפי תאום מראש
יוסי שלוש אחראי רישוי ופיקוח - קבלת קהל בימים א', ה' בין השעות 8:30-12:00, יום ג' בתאום מראש
יש להזמין תיק בנין ע"י מילוי טופס הזמנת תיק בנין 


כתובת:
ת.ד. 1022 אפרת 90435

דוא"ל: debiok@efrat.muni.il

מועדי הישיבות לוועדה לתכנון ולבניה לשנת 2016:
16/01/17 - יח' שבט תשע"ז
13/02/17 - יז' שבט תשע"ז
06/03/17 - ח' אדר תשע"ז
03/04/17 - ז' ניסן תשע"ז
08/05/17 - יב' אייר תשע"ז
12/06/17 - יח' סיון תשע"ז
17/07/17 - כ"ג סיון תשע"ז
11/09/17 - כ' באלול תשע"ז
16/10/17 - כו' בתשרי תשע"ח
13/11/17 - כד' חשון תשע"ח
11/12/17 - ה' כסלו תשע"ח
15/01/18 - כח' טבת תשע"ח

* ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדה עד 15 ימי עבודה לפני מועד הוועדה
* בקשות שיוגשו באיחור יידחו למועד הוועדה הבאה

על הבקשות לכלול:
1. טופס לדיון עקרוני
2. תכנית הכוללת את הבניה המובקשת כולל חתכים וחזיתות
3. תמונות - במקרה של תוספת בניה
4. תכנית + תמונות גם במדיה מגנטית