טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
223.7832
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שירות מספר סעיף תיאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 01 פתיחת תיק יח' 27.69 27.69
אגרת בניה אגרות בניה 08 גדרות וקירות תמך מ"א 2.17 2.17
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.100 בניה או שימוש חורג מ"ר 32.40 32.40
אגרת בניה אגרת מתקני טיהור לכל מ"ר 1.00.105 אגרת מתקני טיהור לכל מ"ר קרקע מ"ר 13.05 13.05
אגרת בניה מתקני טיהור לכל מ"ר בנוי 1.00.106 מתקני טיהור לכל מ"ר בנוי מ"ר 61.59 61.59
אגרת בניה אגרת מתקנים סניקה לכל מ"ר 1.00.107 אגרת מתקנים סניקה לכל מ"ר קרקע מ"ר 1.23 1.23
אגרת בניה מתקני סניקה לכל מ"ר בנוי 1.00.108 מתקני סניקה לכל מ"ר בנוי מ"ר 6.16 6.16
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.109 בעד שפיכת פסולת בנין באתר שפיכה מ"ק 3.15 3.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בעד היתר לפינוי פסולת בניין מ"ר 101.02 101.02
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר 299.92 299.92
אגרת בניה אגרות בניה 400 אגרת רישיון עסק יח' 341.42 341.42
אגרות שונות אגרת אשפה 203 אגרת אשפה יח' 410.77 774.42
אגרות שונות אגרה מבנה ציבור 300 אגרת מבני ציבור מ"ר 79.30 124.97
אגרות שונות אגרת מבנה ציבור זית 301 אגרת מבני ציבור (זית) מ"ר 79.30 124.97
היטלי פיתוח רשת מים 205 אגרת חיבור לרשת המים יח' 138.45 261.02
היטלי פיתוח רשת מים 206 אגרת חיבור לרשת ביוב יח' 202.18 381.17
היטלי פיתוח אגרת אשפה 215 אגרת אשפה בהטמנה יח' 6,600.00 6,731.23